TỔ CHỨC
Trân trọng kính mời quí đồng hương cùng gia đình vui lòng đến tham dự dạ tiệc trung Thu. Do Hội Ái Hữu Sóc trăng tổ chức: vào lúc 10 giờ sáng, Chủ Nhật 27 tháng 09 năm 2020, nhàm ngày 11 tháng 8 năm Canh Tý. tại nhà hàng Diamond seafood Palace 1, 8058 lampson ave , garden Grove , CA 92841. Tel: ( 714) 891-5347 . Sự hiện diện của quí vị và con em trong buổi tiệc Trung Thu để gặp lại đồng hương cùng hàn huyên tâm sự.
Trân trọng kính mời quí đồng hương cùng gia đình vui lòng đến tham dự dạ tiệc trung Thu. Do Hội Ái Hữu Sóc trăng tổ chức: vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật 15 tháng 09 năm 2019, nhăm ngày 17 tháng 8 năm Ky Hoi. tại nhà hàng SeaFood World 15315 brookhurst Street #101-106., Westminster, CA 92683 -telephone :(714)-775-8828. Sự hiện diện của quí vị và con em trong buổi tiệc Trung Thu để gặp lại đồng hương cùng hàn huyên tâm sự.
Thông Báo Giải Khuyến Học - Lấy mẫu đơn xin giải khuyến học.